Industrija prenosnih računalnikov se bo hitro razvijala v obdobju 5 g

2020/11/17

1ã € Velikost trga

Globalna pošiljka prenosnih računalnikov je leta 2011 dosegla 204 milijonov enot. Zaradi hitre popularizacije alternativne potrošniške elektronike, kot so pametni telefoni in tablični računalniki, so funkcije za zabavo in prosti čas, ki jih imajo prenosniki, pametni telefoni in tablični računalniki preusmerili. Od leta 2012 do 2016 se je celotni obseg pošiljanja prenosnih računalnikov zmanjšal z očitnim trendom upada. Obseg pošiljk v letu 2018 je 164 milijonov enot, pričakovani obseg pošiljanja v letu 2022 pa 166 milijonov enot z letno stopnjo rasti 0,4%.

Po podatkih poročila o analizi tržne raziskave in napovedi razvojne lestvice kitajske prenosne računalniške industrije od leta 2020 do 2026, ki jo je objavilo pametno raziskovalno svetovanje, je med letoma 2003 in 2010 cena običajnih prenosnih računalnikov postopoma padla na manj kot 10000 RMB, prenosni računalnik trg vstopil v obdobje hitre popularizacije in svetovna količina pošiljk prenosnih računalnikov se je hitro povečala, tudi če je trpela finančna kriza, je sestavljena letna stopnja rasti še vedno 26%. Od leta 2012 je industrija vstopila v obdobje prilagoditve. Glavni razlogi so naslednji: prvič, na prodajo prenosnih računalnikov vplivajo alternativni izdelki, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Funkcije zabave in prostega časa, ki jih prenašajo prenosni računalniki, preusmerijo pametni telefoni in tablični računalniki. Uporabnikom se je skrajšal čas za uporabo prenosnih računalnikov in so bolj osredotočeni na pisarniške lastnosti, kar neposredno vpliva na povpraševanje potrošnikov. Drugič, hitrost nadgradnje prenosnega računalnika se upočasni in njegov življenjski cikel se podaljša. V preteklosti se je strojna oprema prenosnih računalnikov hitro izboljševala in obdobje za posodobitev prenosnih računalnikov je razmeroma kratko, približno 2-3 leti. V zadnjih nekaj letih izboljšanje strojne opreme novih prenosnih izdelkov ni očitno in programska oprema je lahko z nadgradnjo univerzalna. Zato pripravljenost uporabnikov za nakup nove generacije prenosnih računalnikov ni močna, s čimer se prikrito podaljša življenjski cikel prenosnih izdelkov. V prihodnosti bodo izdelki z jasnim pozicioniranjem razlikovanja zvezkov in stabilnostjo komercialnega trga prenosnih računalnikov bolj prilagojeni, modni in prilagojeni, njihov tržni delež pa naj bi ostal stabilen. Hkrati je Lenovo na peti konferenci Lenovo o inovacijah in tehnologiji izdal prvi prenosni prenosni računalnik Thinkpadx1 na svetu, ki je še dodatno obogatil zložljivo obliko in scenarije uporabe zaslona. HP, ASUS in Intel so predstavili tudi prenosne računalnike z dvojnim zaslonom. Uporaba zložljivega zaslona, ​​dvojnega zaslona, ​​OLED in drugih nastajajočih tehnologij na prenosnih računalnikih ni le trend prihodnje industrije, temveč bo tudi izboljšala uporabniško izkušnjo, še naprej spodbujala rast potrošniškega prenosnega trga in spodbujala obseg trga prenosnih računalnikov .

2ã € Struktura trga

Trenutno je svetovna konkurenca na trgu prenosnih računalnikov močna, kar kaže na visoko stopnjo koncentracije na trgu, tržni delež pa je večinoma skoncentriran na HP, Lenovo in druge večje proizvajalce blagovnih znamk. Do konca leta 2018 je bilo šest najboljših znamk prenosnih računalnikov na svetu HP, Lenovo, Dell, apple, ASUS in Acer, kar je predstavljalo 89% tržnega deleža. Šest najboljših blagovnih znamk predstavlja dva ešalona, ​​prva stopnja (top tri) ima pomembno prednost tržnega deleža, druga stopnja pa močno konkurenco.

Prvi ešalon svetovnih proizvajalcev prenosnih računalnikov (HP, Lenovo, Dell) je ostal stabilen. Njihov tržni delež se je še naprej povečeval med letoma 2016 in 2018 in je znašal 60,80% z 59,50%. Delež drugih blagovnih znamk, razen šestih glavnih blagovnih znamk, se je iz leta v leto zmanjšal, s 13,80% v letu 2016 na 10,80% v letu 2018. Koncentracija v panogi postaja vse bolj očitna.

3ã € Razvoj industrije prenosnih računalnikov

Industrija prenosnih računalnikov je doživela razvojni proces od načina proizvodnje do načina izdelave OEM in nato do konca načina OEM. Sprva je industrija sprejela način izdelave, to je, da so vso ali večino dodatkov prenosnih računalnikov proizvajale same znamke prenosnikov. S hitrim razvojem elektronske industrije je konkurenca na trgu vse močnejša, obseg proizvodnje se iz dneva v dan širi, model in funkcija izdelka sta vse bolj zapletena, uporabljeni materiali so bogati, deli pa različni, kar vodi do specializacija delitev dela še izboljšana. Številne blagovne znamke omejijo svoje energijske in finančne vire v delovanje in delovanje svojih izdelkov, dele, ki jih je mogoče uresničiti s splošno tehnologijo, kot so modul strukturnih komponent in sistem vezij, pa predajo profesionalni tovarni OEM za proizvodnjo, s čimer se razvijejo od prvotni način izdelave v način izdelave OEM.

Popoln način OEM je oblika poklicne delitve dela, kar pomeni, da proizvajalci znamk vso proizvodnjo izdelkov dajo proizvajalcem OEM. Proizvajalci blagovnih znamk se osredotočajo na oblikovanje podobe in marketinške storitve ter postajajo oblikovalci blagovnih znamk. V tem času je OEM postal vloga integriranega proizvajalca. Z nadaljnjo delitvijo dela v industriji so bili vsi strukturni deli (na primer lupina, členska gred itd.) Izdelkov oddani zunanjim izvajalcem bolj profesionalnim proizvajalcem strukturnih delov, kar je privedlo do rojstva proizvajalcev profesionalnih strukturnih delov.